Schurftresistent ras ondergeschoven kindje


"Dalinco zal zonder goede marketing nooit groot worden"

Dalinco, een van de appelrassen die Inova Fruit op haar pilots had staan naast o.a. Rubens, Wellant en Junami lijkt van het toneel verdwenen. Boomkwekers laten aan Fruitteelt weten dat er slechts vijf hectare Dalinco in Nederland staat, voornamelijk op biologische teeltbedrijven. Waarom Inova Fruit nu juist het schurftresistente ras niet heeft geïntroduceerd is nooit duidelijk geworden.

Een negatief punt lijkt is het feit dat Dalinco meerdere keren doorgeplukt moet worden. Dit geldt echter voor veel van de nieuw geïntroduceerde appelrassen. In de beginjaren waren er problemen met kanker maar daarna zijn er wel gezonde bomen gemaakt. In een bepaald jaar kwamen volgens boomkweker Jacques Botden van Botden & van Willegen de vruchten in de pilot niet goed op kleur. Redenen voor Inova Fruit om de stekker er uit te trekken. De kweker, alsmede teler Hein van Kekem zijn van mening dat het ras misschien toch wat te vroeg is afgeserveerd. De teler, die zelf 800 Dalinco-bomen heeft staan, vertelt Fruitteelt dat de ziektegevoeligheid minimaal is, alleen is er wat gevoeligheid voor meeldauw.

CAF-fruitteelvoorlichter Joris Wisse benadrukt dat gezien de maatschappelijke discussie in relatie tot gewasbescherming het toch een interessant ras is voor de fruitteelt.
Allen zijn het met elkaar eens dat met het ontbreken van goede marketing het ras nooit groot zal worden. Botden: "De mensen die hem kennen, gaan wel meer planten, maar de appel is niet bekend."

Bron: http://www.agf.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=63529

Publicatiedatum: 21-10-2010

« Terug